Let it Be

Let it Be

Let it Be - project

Nadat er beslist was om te stoppen met de kunstgalerij en de kunst via veiling te koop aan te bieden werd er gezocht naar een nieuwe doel voor de stichting.

Vanuit de ondervinding en het besef dat kansarme jongeren maar al te vaak obstakels tegenkomen die ambitieuze dromen in de weg staan, ontstond het idee om de aanwezige fondsen te gebruiken om hen te steunen.

"Financiële en materiële beperkingen mogen niet in de weg staan van de dromen van jonge mensen"

De nieuwe doelstelling van de stichting is er dan ook op gericht om tastbare paden te effenen voor kansarme jongeren. Dit kan variëren van het verstrekken van een gitaar om een jonge beloftevolle muzikant op weg te helpen, een camera om de visie van een fotograaf vast te leggen, een laptop om de ideeën van een toekomstige ondernemer te stimuleren of een bijdrage om een stagiair op weg te helpen om zijn/haar toekomstplannen verder vorm te geven.

Ook al kiest de stichting duidelijk haar eigen pad, is er toch de verwevenheid met de onderneming, George Pisa & Zonen Tailleurs (George Pisa), die Leo en Hanneke gedurende jaren samen hebben uitgebouwd. Binnen George Pisa wordt er namelijk dit najaar een nieuw fashionlabel - LaLevée – op de markt gebracht dat ook draait rond normen en waarden binnen de wereld van de mode (duurzaamheid, inclusiviteit, high end vakmanschap, lokale productie,…). Het is hier de bedoeling om actief bij te dragen aan de stichting zodat deze ook op lange termijn haar doelstellingen kan bereiken.

"In elke steek van ieder kledingstuk ligt een draad van hoop verweven in de waarden van George Pisa en LaLevée"

Op deze manier gaat de nalatenschap van Leo en Hanneke verder dan alleen kleding en symboliseert het de kracht van dromen en hun onwrikbare geloof in het potentieel van elk individu!

Daarnaast is het ook de bedoeling om, indien mogelijk, extern fondsen te werven om de doelen van de stichting te bereiken.

"Let it Be" wordt de naam van het project, waarmee zowel de essentie van het iconische nummer van The Beatles wordt weergegeven als de positieve wending die we willen maken.

"Let it Be: Maakt dromen waar" is een passende titel, die zich richt op het laten bloeien van dromen, de geest van het originele nummer weergeeft en tegelijkertijd een hoopvolle boodschap meegeeft.

Om dit project in de praktijk te brengen zal er samengewerkt worden met scholen, verenigingen en instellingen of kunnen er individuele aanvragen ingediend worden.